Docházkový systém

Docházkový systémpanel

Automatizovaný docházkový systém slouží k evidenci docházky, přístupů a sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových práv atd.

Data z docházkového terminálu

  • V automatickém režimu v reálném čase - stahování dat z terminálů probíhá ve zvoleném intervalu tak, abyste obdrželi okamžitou informaci o pohybu zaměstnanců na pracovišti (monitorování). V modulu monitorování je možno zobrazit obrazovku s fotografií požadované osoby.docházkový software
  • V režimu ručního výběru dat z docházkových terminálů - kdy nepotřebujete mít okamžitou informaci o pohybu zaměstnanců, pracují terminály samostatně bez vazby na výpočetní techniku. Po připojení docházkového terminálu k počítači se provede výběr dat a jejich následné zpracování. V tomto způsobu komunikace můžete pro načtení dat na vzdálených pracovištích použít přenosného počítače (notebook). Terminály mohou komunikovat po linkách RS485, RS232, TCP/IP. Spojení terminálů s počítačem může být realizováno prostřednictvím zvláštního kabelu, strukturované kabeláže, modemu, pevné linky i bezdrátového spoje. Při výpadku napájení si terminály ponechávají všechna data až do obnovení komunikace s počítačem. Současně je možné terminály (zámky dveří, závory, atd.) napájet prostřednictvím záložního zdroje.

Přístupový server

U každého zaměstnance můžete pomocí skupin individuálně nastavit jeho práva pro otevírání dveří, bran, závor a turniketů. V modulu monitorování můžete sledovat pohyb zaměstnanců v objektech a zabránit zbytečnému nebo neoprávněnému pohybu osob v prostorách firmy.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.